Noora Sandgren / HENKO

Noora Sandgren / HENKO
23.6.2020 – 22.8.2020 Kuvataide ja näyttelyt

Noora Sandgrenin HENKO -näyttely

Noora Sandgren / HENKO 23.6.– 22.8.2020
Pohjanmaan Valokuvakeskuksen galleria, Kulttuurikeskus Vanha Paukku.

Vietämme näyttelyn avajaisia tiistaina 23.6. kello 17:00 alkaen galleriassamme. Tervetuloa!

Tänään kirjoitan ilmaan, hengitän sanoja
Henko on monenlaista hengitystä, liikettä erilaisilla huokoisilla pinnoilla. Se on moniaineksinen kohtaamisen
ja yhteisen aineenvaihdunnan tapahtuma, jolla ei ole selkeitä rajoja tai päätepistettä; jatkumme toinen
toisistamme, yhteishengityksessä. Näyttelyssä erilaiset paikat, ajallisuudet ja liikerytmit limittyvät
sommitelmaksi, johon näyttelytilakin on vaikuttanut. Esillä on kamerattomia fotogrammeja, installaatioita ja
eläviä kuvia.

Henkoa tehdessä taiteilija on aloittanut kuvittelemalla paikkaa, johon näyttely on rakentumassa. Paikalle
päästyään, syntyi tutustumisen eleitä; gallerian vieressä virtaava Joki kirjoittautui kuviin taiteilijan upottaessa
itsensä sen osaksi. Miten Joki puhuu ja mitä kaikkea se kantaa mukanaan? Joki rakentuu monista rytmeistä,
aineksista ja eliöistä – kuten sekin, jota kutsumme sanalla “minä”. Kanssaolo on vastavuoroista
vaikuttumista. Joen ääni kuuluu näyttelyssä hitaasti muuttuvissa valokuvajäljissä.

Näyttelyssä on myös Hiidenveden perhepuutarhassa kehkeytyneitä teoksia, joita kompostin pieneliöt, vanhat
valoherkät paperit ja jaettu kemia ovat synnyttäneet. Vuodenkierron aikana puutarhassa syntyy
hidastempoista kuvantekemistä myös kasvien ja sään; tuulen, sateen ja lumen kanssa. Kukin imeytyy
kuvatilaan tavoillaan. Toisinaan kuvaan painuu taiteilijan pään painoa, hikoilua, kosteutta, kyyneleitä ja
sisähengityksen lämpöä pitkissä valotuksissa, auringon piirtäessä kuvaa.
Galleriatilassa kuvat saavat muotonsa esimerkiksi paperisina ja eläviä kuvia sisältävinä installaatioina.
Näyttelyn aikana vanhan ylijäämäpaperin kanssa kokeillaan eräänlaisia palautuksen eleitä istuttamalla nämä
herkkäpintaiset osaksi kompostin kosteaa maahengitystä. Kuvat jatkavat muutostaan näyttelyn ajan.

Metaforana ja konkreettisena paikkana komposti on näkymättömän elämän rikas muotoutumisen tila;
erillisiltä vaikuttavat muodot raukeavat, aines eloontuu kohti uutta. Puutarhakompostin suuaukkoa raottaessa
voi tehdä maisemahavaintoja: erilaisia suojakuoria, liikettä, kasvua, irronneita siipiä ja kalan loistavat
suomut; timanttinahka, joka heijastaa valoa vielä hetken. Samassa tilassa kehkeytyvän kuvan yhtenäinen
keho hajoaa, kun näkymättömät elämän mahdollistajat, jättävät siihen jälkiänsä, asuttavat pintoja.

Ilmatilassa me sekoitumme, olemme kokonaan toisten varassa, sillä elämä tarvitsee happea. Hengittävän
keho on vastaanottavainen, tunnuille ja sille mitä ilmassa on ja mikä sen tilaan pyrkii. Hengityksessä
maailma läpäisee meidät ja toisinpäin. Tarvitaan vain elinvoimaa ylläpitäviä asioita, vuorovaikutusta,
ystävyyttä, leikkiä, energian virtaamista, kanssahengitystä – kykyä ottaa vastaan ja päästää itsestään.
Hajoaminen; materiaalisen maailman muotojen luonto, on jotakin, jolta ihmisenkään rakentama ei ole
turvassa. Vaan kaikki jolla jossain kohtaa on ääriviivat – lopultakin avautuu, irtoaa, kulkeutuu, menettää
itseytensä – ja liittyy kiertoon, jossa uudet sommitelmat kasvavat.

Noora Sandgren on kuvataiteilija, joka yhdistelee työskentelyssään valokuvaa, tekstiä, tilallisia ja
tapahtumallisia elementtejä. Hän on tutkinut “fluidin” teemaa kiinnostuen erilaisten materiaalisuuksien
välisestä vuorovaikutuksesta yhteenkietoutuvien ekologisten kysymysten ajassa. Hän on pohtinut valokuvan
peruselementtejä mm. jaetun tekijyyden ja sisäkkäisyyden kulmista. Sandgrenin opinnot pohjaavat
valokuvataiteen ja kuvataidekasvatuksen maisteriohjelmiin Aalto yliopiston Taiteen ja Suunnittelun
korkeakoulussa. Aiemmin hän valmistui Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan
sosiaalipsykologian yksiköstä. Hänen teoksiaan on ollut esillä yksityis- ja yhteisnäyttelyissä Suomessa ja
ulkomailla. Oman taiteellisen työnsä lisäksi Sandgren on osallistunut useisiin yhteisprojekteihin ja kuratoinut
ryhmänäyttelyitä. Hän kuuluu Suomen Biotaiteen seuraan ja toimii taidepedagogina yhteisötaiteen parissa.

www.noorasandgren.com

Taiteilijan työskentelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus

Hinta

Ilmainen sisäänpääsy

Käytä Google-kääntäjää

Jaa tapahtuma sosiaalisessa mediassa