Tiina Laasonen - Muistijälki

Tiina Laasonen - Muistijälki
9.6.2018 – 2.9.2018 Kuvataide ja näyttelyt

puu - tila - ympäristö

Tiina Laasosen taiteellinen työ on hänen kielensä, jonka avulla hän pohtii ihmisyyttä ja käsittelee suhdettansa ympäristöön. Hänen työssään on tärkeää materiaalin kosketus ja sen olemuksen kunnioittaminen. Aistimus ja visuaalinen näkökulma ovat hänen työkalunsa. Hänen eri veistoksiin ja installaatioihin käyttämänsä materiaalit valikoituvat idean ja sijoituskohteen mukaan. Työprosessi on hidas, vaitonainen ja samaa työvaihetta toistava. Työskentely kolmiulotteisten muotojen kanssa on hänen kohtaamansa aiheen, materiaalin ja tilan vuoropuhelua. Veistäminen on hänelle itsetutkiskelun ja pohdiskelun tila.

Nelimarkka-museon kutsunäyttelyssä on esillä Tiina Laasosen viimeaikaisia puuveistoksia sekä tila- ja ympäristötaideteoksia. Näyttelykokonaisuus koostuu kolmesta eri teossarjasta, joiden tematiikka käsittelee ihmisyyttä. Teokset luovat emotionaalisen elinkaaren lapsuuden muistikuvista onnellisuuden etsimisen kautta muistin merkitykseen oman identiteetin säilyttämisessä.

Näyttelyn yhteydessä toteutetaan myös julkaisu Tiina Laasosen puuteoksista.

Tapahtumaan liitetty tiedosto

HAPPY-DAYS_Tiina_Laasonen.jpg

Hinta

6 / 4 € tai Museokortti

Käytä Google-kääntäjää

Jaa tapahtuma sosiaalisessa mediassa