tou 9

Projektihallinnan ja -johtamisen työpaja 1

Projektihallinnan ja -johtamisen työpaja 1
9.5.2018 09:00 – 16:00 Koulutukset ja seminaarit

Projektinhallinnan ja -johtamisen työpajassa käydään läpi projektien hallintaan ja johtamiseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä.

Projektinhallinnan ja -johtamisen työpajassa käydään läpi projektien hallintaan ja johtamiseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä. Työpajassa opit ammattimaisessa projektinhallinnassa tarvittavat tiedot ja hyvät käytännöt. Tutustut esimerkkiprojektien kautta suunnittelun, toteutuksen ja ohjauksen haasteisiin ja käytännössä parhaiksi todettuihin toimintatapoihin. Työskentelytapa on työpajatyyppinen eli periaatteena on tekemällä oppiminen.

Työpajaan liittyy välitehtävä, joka käydään läpi 2. päivän aamuna

Sisältö

1. TYÖPAJAPÄIVÄ

Mikä on projekti?

 • Onko projektilla tunnusmerkkejä?
 • Miten tunnistan projektin?

Projektiorganisaatio ja tehtävät

 • Millainen on hyvä projektiorganisaatio?
 • Millaisia rooleja projektista löytyy? Käydään läpi omistajan, projektipäällikön, tiimin vetäjän ja ohjausryhmän tehtävät.

Projektin vaiheet

 • Millaisiin vaiheisiin projekti jakaantuu ja miten vaiheistus on järkevä tehdä?

Keskeiset dokumentit

 • Millaisia dokumentteja projektin aikana tuotetaan ja millaisia vaatimuksia niillä on?
 • Tunnetko toimitussopimuksen, projektisuunnitelman, projektiraportin ja loppuraportin merkityksen sekä erilaiset logit ja päiväkirjat?

Riskijohtaminen

 • Miten projekteihin liittyviä riskejä voidaan hallita? Opetellaan riskienhallinnan avainkysymykset sekä perehdytään riskien tunnistamiseen ja analysointiin.
 • Riskien tunnistaminen ja määrittely, riskien käsittely, järjestelmällinen riskienhallinta menetelmien kautta

Projektin aikataulutus

 • Miten vaiheistan ja aikataulutan projektin? Perehdytään työn ositukseen ja erilaisiin ositusmalleihin sekä Time Boxing –käsitteeseen, toimintojen keston arviointimenetelmät
 • Riippuvuudet, forward pass computation, backward pass computation
 • Miten käytännössä laadin projektiaikataulun? Lyhyt katsaus aikataulutuksen kuvaustapoihin.
 • Mikä on kriittinen polku?
 • Projektin nopeuttaminen ja tiivistäminen, concurrent engineering, fast tracking

Hinta

350/525. Hintoihin lisätään alv.

Hinta sisältää kahvitukset, koulutuksen, koulutusmateriaalit ja lounaan.

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu viimeistään 1.5.2018

Jaa tapahtuma sosiaalisessa mediassa